Budynek naukowo-dydaktyczny Kampus Ochota

Lokalizacja: Kampus Ochota
Budżet: 135 135 000 zł
Planowany termin realizacji: 2017–2022

Źródło: Wniosek o wprowadzenie zmian w programie wieloletnim pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016-2025"

Budynek ma powstać w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejących gmachów, z których korzystają wydziały matematyczno-przyrodnicze UW oraz w pobliżu głównego kampusu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Lokalizacja ta nie jest przypadkowa. Naukowcy z UW prowadzić tu będą i badania interdyscyplinarne, które wymagają zaangażowania przedstawicieli różnych dziedzin. Ich prace będą koncentrowały się głównie wokół powiązania dynamicznych zmian technologicznych z osiągnieciami neurofizjologii oraz z naturalnymi predyspozycjami i potrzebami człowieka, a także z kontekstem społecznym.

Dokumentacja:

29.06.2018Oferty wpłynęły

W przetargu na wykonanie szczegółowego opracowania pracy konkursowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji  „Budynek naukowo-dydaktyczny Kampus Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)” wpłynęły dwie oferty:  pracowni  architektonicznej Piotr Bujnowski – Architekt oraz  Are Stiasny/Wacławek”. 

W sierpniu 2018 rozstrzygnie się, który z projektów ostatecznie wygra .

01.02.2018Relacja z otwarcia wystawy pokonkursowej w holu Pałacu Kazimierzowskiego

Przedstawiamy relację z otwarcia wystawy pokonkursowej w holu Pałacu Kazimierzowskiego prezentującej projekty laureatów konkursu na koncepcję architektoniczną budynku dla nauk psychologicznych, który mieścić się będzie na kampusie na Ochocie.
Pierwsze miejsce zajęła pracownia Piotr Bujnowski Architekt, drugie miejsce – Marek Budzyński Architekt, trzecie miejsce – Are Stiasny/Wacławek.

 

12.01.2018Katalog powystawowy Kampus Ochota

W katalogu prezentujemy Państwu przebieg i wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku dydaktyczno-naukowego na uniwersyteckim Kampusie Ochota, zorganizowanego we współpracy z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów RP.

 

05.01.2018Wyniki konkursu architektonicznego „Budynek naukowo- dydaktyczny Kampus Ochota (Psychologia, Kognitywistyka, Psychofizjologia)”

W grudniu odbyło się decydujące posiedzenie Sądu Konkursowego. Złożone prace oceniali zarówno wybitni architekci jak i przedstawiciele Uniwersytetu. Sąd obradował w następującym składzie:

– dr inż. arch., prof. WSPA Bolesław Stelmach, Przewodniczący Sądu, Sędzia Konkursowy SARP
– arch. Henryk Łaguna, Sędzia Referent, Sędzia Konkursowy SARP
– prof. dr inż. arch. Ewa Kuryłowicz, Sędzia Konkursowy SARP
– dr inż. arch. Katarzyna Sadowy, Sędzia Konkursowy SARP
– dr hab. prof. UW Anna Giza-Poleszczuk, prorektor UW ds. rozwoju
– mgr inż. Jerzy Pieszczurykow, Kanclerz UW
– Maria Cywińska, Dyrektor Administracyjna, Wydział Psychologii UW
– arch. Ewa Rudnicka, Kierownik Biura Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW
– arch. Michał Sikorski, Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW
– dr inż. Maciej Mijakowski, Fundacja Poszanowania Energii, Politechnika Warszawska, z głosem doradczym.
– Funkcję Sekretarza Sądu pełniła Kamiza Mizeracka z Grupy Doradczej Sienna Sp. z o.o.

Decyzją Sądu wyróżnione zostały trzy prace:

na I miejscu – koncepcja autorstwa pracowni Piotr Bujnowski – Architekt
na II miejscu – koncepcja autorstwa pracowni Marek Budzyński Architekt Sp. z o.o.
na III miejscu – koncepcja autorstwa pracowni ARE STIASNY/WACŁAWEK Sp. z o.o.

Będą one następnie podlegać ocenie w procedurze negocjacji bez ogłoszenia z uwzględnieniem zaleceń pokonkursowych przygotowanych przez Sąd Konkursowy.

Sąd podjął również decyzję o przyznaniu dwóch wyróżnień w randze nagrody. Otrzymały je koncepcje autorstwa pracowni WXCA Sp. z o.o. oraz JEMS Architekci Sp. z o.o.

➡ Ściągnij protokół z odkodowania prac konkursowych.

➡ Ściągnij Opinię Sądu Konkursowego.

Zapraszamy też do własnej oceny prac, jak również do refleksji na temat przyszłości naszego Uniwersytetu.

PIERWSZA NAGRODA Piotr Bujnowski – Architekt + PROJEKT PRAGA

zespół autorski: Piotr Bujnowski, Karolina Tunajek, Marcin Garbacki, Zofia Stachura, Jan Szkarłat

współpraca: Malwina Mąka, Joanna Ryżko, Katarzyna Krokos, Krzysztof Nowotka, Rewitech (instalacje sanitarne), Paweł Wróbel (konsultacje ochrona p.poż.)

PIERWSZA NAGRODA Piotr Bujnowski – Architekt + PROJEKT PRAGA – Rzut parteru 

Projekt odpowiada w dużej mierze na postawione przed nim problemy i uwarunkowania. Zaletą pracy jest właściwe i pomysłowe połączenie budynku z otoczeniem, dzięki zastosowanemu wysunięciu dachu nad parterem wokół obwodu. Projektowany obiekt wpisuje się w istniejącą strukturę przestrzenną kampusu, dając zarazem możliwość jego dalszych przekształceń. (…).

PIERWSZA NAGRODA Piotr Bujnowski – Architekt + PROJEKT PRAGA – Wizualizacja wnętrza

Bryła o prostej, podzielonej na moduły formie wyraża spokój i równowagę; przyczyni sie to do budowania korzystnego wizerunku wydziału.

DRUGA NAGRODA Marek Budzyński Architekt Sp. z o.o.

zespół autorski:
architektura i zagosp.terenu: autorzy: Marek Budzyński, Krystyna Ilmurzyńska, współpraca: Małgorzata Barlik-Bokowy

efektywność energetyczna budynku: Krzysztof Rudzki

konsultacje: Sławomir Sawicki

architektura krajobrazu: Magdalena Wnęk, Justyna Dziedziejko

instalacje sanitarne: Jolanta Bokowy

instalacje elektryczne i niskoprądowe: Mateusz Blechar

konstrukcje: Jan Perzyński

akustyka: Jan Dodacki

oświetlenie różnych typów pow.: Mirosław Ligaj

ochrona p.poż.: Andrzej Siła-Nowicki

autor diagramu: „Three branches of conditions of the cognitive unattainability”: Andrzej Moszczyński

DRUGA NAGRODA Marek Budzyński Architekt Sp. z o.o. – Zagospodarowanie terenu

Projekt nagrodzono ze względu na rozwiązania bryły budynku, oparte na zestawieniu jednakowych, modularnych brył w swobodnym układzie urbanistycznym, co stanowi też sposób odpowiedzi na ograniczenia Mijescowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w zakresie długości elewacji. Budynek usytuowany swoja dłuższą osią wzdłuż przekątnej działki, tworzy wnętrza powstałe w efekcie zastosowanej geometrii form. Włącza te wnętrza do dialogu z przestrzenią zewnętrzną.

 

DRUGA NAGRODA Marek Budzyński Architekt Sp. z o.o.– Wizualizacja wnętrza

Autor pracy zmierzył się z problemem i zarazem wyzwaniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii, aplikując to do języka współczesnej architektury.

TRZECIA NAGRODA ARE STIASNY/WACŁAWEK Sp. z o.o.

zespół autorski: Grzegorz Stiasny, Jakub Wacławek, Jan Bagiński, Alicja Rudowska

współpraca: Michał Dołbniak, Tymon Wolender

TRZECIA NAGRODA ARE STIASNY/WACŁAWEK Sp. z o.o. – Zagospodarowanie terenu

Budynek zaprojektowany poprawnie, spełniający zarówno wymagania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Ochota“, jak i zadanego programu użytkowego. Wysoko należy ocenić czytelny układ przestrzenny wnętrza oraz elegancką, współcześnie zaprojektowaną elewację

TRZECIA NAGRODA ARE STIASNY/WACŁAWEK Sp. z o.o. – Wizualizacja wnętrza

Wartość pracy, w opinii Sądu, obniża brak pożądanej wielofunkcyjności przestrzeni jak też błędy funkcjonalne. Izolacja sal wykładowych zlokalizowanych na wyższych kondygnacjach od głównej przestrzeni holu zlokalizowanego na parterze, połączenie przestrzeni tych sal kładkami nad „fosą“ w rezultacie uniemożliwia swobodne wykorzystywanie tych sal potrzebnych w działaniu budynku uniwersyteckiego tak do wykładów, jak i do spotkań nieformalnych ad – hoc.

WYRÓŻNIENIE JEMS Architekci 

zespół autorski: Maciej Miłobędzki, Maciej Rydz, Katarzyna Kuźmińska, Marcin Giemza, Paweł Panfiluk, Marek Moskal

WYRÓŻNIENIE JEMS Architekci  – Zagospodarowanie terenu

Autor odniósł się do zagadnień związanych z wykorzystaniem źródeł odnawialnych energii oraz zastosowaniem właściwości fizyki budowli w celu zminimalizowania kosztów eksploatacji oraz niekorzystnego wpływu obiektu na środowisko. Jest to projekt o wysokich walorach estetycznych tak, jeśli chodzi o jego wygląd zewnętrzny, powiązania z otoczeniem, jak i przemyślane rozwiązania wnętrz. Mimo tych wielu zalet, projekt nie spełnia podstawowych wskaźników i parametrow Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Ochota“.”

WYRÓŻNIENIE JEMS Architekci  – Wizualizacja wnętrza

Przenikające się poszczególne wnętrza, widoki, wielość planów, daje poczucie niekończącej się opowieści, szeregu doznań, kolorytu, gry światła.

WYRÓŻNIENIE WXCA Sp. z o.o. 

zespół autorski: Paweł Grodzicki, Szczepan Wroński, Łukasz Szczepanowicz, Adam Mierzwa, Adrianna Nowak, Elżbieta Szymańska

WYRÓŻNIENIE WXCA Sp. z o.o. – Rzut parteru

Wysoko oceniono walory estetyczne funkcjonalne i przestrzenne pracy. Elewacja elegancka, powściągliwa w wyrazie, w dobrych proporcjach, z użyciem szlachetnych materiałow. Bardzo ciekawe rozwiązanie przestrzenne i matriałowe wnętrz, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc pracy i spotkań studentów wokół patia. Jednakże, praca nie odniosła się do regulacji przestrzenno-prawnych, w zakresie gabarytu projektowanego budynku.

 

WYRÓŻNIENIE WXCA Sp. z o.o. – Rzut parteru

Interesujący układ funkcjonalny parteru, hallu głównego, podzielonego na mniejsze przestrzenie powstałe wokół poszczególnych funkcji, „szaf“.

04.01.2018Wystawy pokonkursowe – budynek naukowo-dydaktyczny Kampus Ochota

Zapraszamy na otwarcie wystaw prezentujących laureatów konkursu na koncepcję architektoniczną dla inwestycji pn. „Budynek naukowo-dydaktyczny Kampus Ochota” (Psychologia, Kognitywistyka, Psychofizjologia). 

Był to pierwszy konkurs w ramach Programu Wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, którego celem jest stworzenie wysokiej jakości przestrzeni akademickiej, wspierającej rozwój uczelni, otwierającej ją na miasto i przyjaznej dla środowiska. Konkurs ogłoszony został w lipcu tego roku a termin składania koncepcji upływał 4 grudnia. Swoje prace złożyło 17 pracowni architektonicznych. W grudniu odbyło się decydujące posiedzenie Sądu Konkursowego. Złożone prace oceniali zarówno wybitni architekci jak i przedstawiciele Uniwersytetu.

  • Wystawa laureatów konkursu w holu Pałacu Kazimierzowskiego
    w dniach 11–31 stycznia 2018 roku
  • Wystawa wszystkich prac konkursowych w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej
    (BUW), na parterze, w sali 097
    (obok Costa Coffee, ul. Dobra 56/66),
    w dniach 12–31 stycznia 2018 roku

Wystawy będą czynne:
w poniedziałki w godzinach 10–19
od wtorku do piątku w godzinach 10–17

Wystawy będą towarzyszyć debacie pt. „Uniwersytet Warszawski jutra. Innowacje w przestrzeni kampusów akademickich”.
 Zapraszamy do rejestracji w systemie evenea.Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o zmianę ustawień przeglądarki internetowej.  OK