1.1. Budowa budynku naukowo-dydaktycznego, ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka)

II etap
Lokalizacja: Ul. Dobra 55
Liczba kondygnacji: ↑ 4, ↓ 2
Wysokość budynku: do 25 m
Rozpoczęcie prac budowlanych: II kw. 2018 r.
Oddanie do użytku: III kw. 2021 r.
Budżet: 138 640 000,00 zł
Projektant: Kuryłowicz & Associates
Planowany termin realizacji: 2016–2021

Źródło: Wniosek o wprowadzenie zmian w programie wieloletnim pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016-2025"

Umiejętność posługiwania się językami obcymi i rozumienie różnic kulturowych jest dziś dla każdego warunkiem udanego uczestnictwa w gospodarce globalnej i procesach integracyjnych. Zaplanowana w ramach przedsięwzięcia infrastruktura pozwoli na kształcenie studentów UW i prowadzenie badań przez pracowników uczelni w oparciu o najnowocześniejsze metody językoznawstwa korpusowego, dydaktyki translacji i przekładu audiowizualnego, socjolingwistyki, lingwistyki komputerowej, a także w zakresie komunikacji i nowych mediów. 

Umożliwi również wypracowanie nowych koncepcji oraz narzędzi badawczych i edukacyjnych, które pozwolą na wykorzystywanie wielkich ilości informacji i danych (np. analiza Big Data, dokumentacja 3D, lingwistyka korpusowa i translatoryka komputerowa, metody wizualizacyjne itp.) w ramach planowanego tutaj Centrum Humanistyki Cyfrowej. Są to techniki i technologie przyszłości rozwijane przez najbardziej zaawansowane ośrodki naukowe i firmy na świecie (np. rozwój tłumaczenia automatycznego i powiązane z tym badania nad rozpoznawaniem mowy), które w nadchodzących dekadach przyczynią się do znacznego ułatwienia komunikacji. Planuje się, że powstanie tutaj centrum nauk o komunikacji, którego organizacja będzie wyrazem zmiany postrzegania sposobu uprawiania nauk humanistycznych i społecznych. Centrum nie będzie jedynie siedzibą określonych jednostek Uniwersytetu, a przede wszystkim miejscem, w którym tworzy się środowisko do intensywnego współdziałania i łączenia kompetencji obszarów i dziedzin nauk humanistycznych i społecznych.

Inwestycja przy Dobrej 55 jest z perspektywy Uczelni obiektem szczególnym. Pierwszy etap inwestycji pozwolił już na ewaluację funkcjonowania tej konkretnej przestrzeni akademickiej. Możemy więc zaprezentować przygotowany w 2016 roku protokół ewaluacji, w którym zebrano informacje o tym etapie, już zrealizowanej, inwestycji.

Dokumentacja:

Stan realizacji inwestycji na dzień 06.10.2020

Obecnie prowadzone są roboty budowlane. W lutym 2021 r. planowane jest osiągnięcie stanu surowego zamkniętego. Zakończenie robót ma się odbyć w grudniu 2021 r.

15.10.2020Ukazała się pozycja „Przestrzenie uniwersytetu. Trendy. Wizje. Standardy projektowania”

„Chcielibyśmy, żeby [Uniwersytet] był przyjazny i otwarty, zorientowany na rozwój pracowników i studentów, nastawiony na współpracę i efektywny, «przenikalny» dla ludzi i idei, szanujący zasoby naturalne, ekologiczny i oszczędny, odpowiedzialny i inspirujący” – piszą autorzy publikacji, która stara się odpowiedzieć na pytanie, jakie rozwiązania urbanistyczne, architektoniczne oraz standardy projektowania sprzyjają takiej właśnie wizji Uniwersytetu.

Prezentowana publikacja wiąże się ściśle z realizacją przez Uniwersytet Warszawski rządowego Programu Wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016–2025”. Stanowi próbę określenia standardów przestrzeni akademickich wcielających w życie ideę uniwersytetu XXI wieku. Jest to pierwsza na rynku polskim publikacja w kompleksowy sposób ujmująca problematykę projektowania różnych typów przestrzeni uczelnianych (dydaktycznej, badawczej, biurowej, społecznej) i wyzwania, jakie się z tym się wiążą.

Wychodząc od analizy najważniejszych trendów w architekturze i urbanistyce, autorzy prezentują również konkretne rozwiązania i dobre praktyki stosowane na najlepszych uczelniach świata. Jeden z rozdziałów poświęcony jest specyficznym uwarunkowaniom i urbanistyce Uniwersytetu Warszawskiego, prezentując historię projektowania i realizacji wszystkich trzech kampusów UW. Kolejne rozdziały, poświęcone przestrzennym standardom projektowym, zostały zainspirowane doświadczeniami Biura Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW. Wreszcie aneksy autorstwa specjalistów od energetyki, psychologii środowiskowej i pracy z użytkownikami poruszają ważne zagadnienia oszczędzanie zasobów i energii oraz włączenia użytkowników w powstawanie budynków.

Książka jest pomyślana jako narzędzie pracy, a jej świadomie otwarty charakter będzie przydatny zarówno dla projektantów, jak i dla szerokiego grona odbiorców z różnych instytucji.

Pozycję można nabyć na stronie Wydawnictwa UW.

16.03.2020ZMIANA ORGANIZACJI PRACY BRI

W załączonej poniżej tabeli dostępna jest informacja o dyżurach pracowników Biura Realizacji Inwestycji, odbywających się w godzinach 8-16.

https://drive.google.com/file/d/1VU3gca1jChh5Yb78AYAAVmQJ8X6_0DSH/view?usp=sharing

25.05.2020AKTUALIZACJA 25.05 – ZMIANA ORGANIZACJI PRACY BIPA!

25.05.2020

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2020 będą kontynuowane dyżury w biurze BIPA ( parter, budynek BUW ul. Dobra 56/66) w dni robocze w godzinach 10.00 -13.00
Zespół BIPA pracuje w trybie pracy zdalnej, zgodnie z poprzednimi informacjami. Tryb pracy zdalnej zostaje utrzymany do odwołania.
Telefony kontaktowe:
Beata Jaworska Kierownik BIPA tel. 882 094 372

Michał Sikorski Z-ca Kierownika BIPA tel. 696 684 424

Anna Kurek sekretarz BIPA tel.784 601 438

Telefon stacjonarny do biura BIPA 22 552 76 02, 22 552 76 04

 

 14.03.2020

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją związaną z wirusem COVID-19 i  obowiązującym na Uniwersytecie Warszawskim zarządzeniem Zarządzenie Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW praca w Biurze Innowacji w Przestrzeni Akademickiej w dniach od 16.03.2020 do 27.03.2020 będzie zorganizowana w następujący sposób:

 1. W biurze na parterze (budynek BUW) będzie codziennie (poniedziałek – piątek)  dyżur pracownika BIPA w godzinach 10:00-14:00; w dniach 16 – 20 marca 2020 obecna będzie Ania Kurek lub Bogusława Kowalczyk, informacja o kolejnym tygodniu zostanie Państwu przekazana
 2. Pracownicy realizują bieżące zadania zdalnie.
 3. W dni robocze kontakt telefoniczny w godzinach 9.00 – 17.00

Beata Jaworska Kierownik BIPA tel. 882 094 372

Michał Sikorski Z-ca Kierownika BIPA tel. 696 684 424

Anna Kurek sekretarz BIPA tel.784 601 438

Wszyscy pracownicy dostępni są pod adresami mailowymi:

Jaworska Beata – bm.jaworska2@uw.edu.pl

Sikorski Michał – m.sikorski@uw.edu.pl

Antoniuk Agnieszka – agnieszka.antoniuk@uw.edu.pl

Dragon Agnieszka – ak.dragon@uw.edu.pl

Gomółka Mikołaj  – m.gomolka@uw.edu.pl

Kowalczyk Bogusława – boguslawa.kowalczyk@uw.edu.pl

Kurek Anna – a.kurek@uw.edu.pl

Maliszewska Adrianna – a.maliszewska@uw.edu.pl

Podniesiński Tomasz – t.podniesinski@uw.edu.pl

Rączka Małgorzata – m.raczka@uw.edu.pl

Tygielski Jan – jan.tygielski@uw.edu.pl

Będziemy Państwa informować o ewentualnej zmianie organizacji pracy i decyzjach w sprawie dalszego sposobu realizacji zadań przez BIPA.

Beata Jaworska
Kierownik

26.09.2019Oferta pracy dla lidera/liderki współpracy z Zespołami Użytkowników

Oferujemy możliwość  dołączenia do interdyscyplinarnego zespołu w Biurze Innowacji w Przestrzeni Akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego (BIPA UW).

Nasze biuro jest jedną z jednostek odpowiedzialnych za realizację dużego programu inwestycyjnego, którego celem jest wybudowanie lub zmodernizowanie kilkunastu obiektów uniwersyteckich w całej Warszawie. Inwestycje prowadzone są w łączności ze strategią największej w Polsce uczelni, dokumentami miasta oraz wyartykułowanymi w trakcie procesów konsultacyjnych potrzebami użytkowników.

To właśnie do zadań związanych z prowadzeniem konsultacji ze społecznością UW potrzebujemy nowego pracownika/pracowniczki.

BIPA zajmuje się:

 • Analizami i badaniami architektonicznymi
 • Projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym
 • Nadzorem architektonicznym nad prowadzonymi inwestycjami
 • Procesami konsultacji z potencjalnymi użytkownikami na każdym etapie procesu inwestycyjnego

Nasze wymagania wobec pracownika zajmującego się konsultacjami:

 • ukończone studia, preferowane społeczne (socjologia, psychologia, etnologia, kulturoznawstwo)
 • minimum 3 lata doświadczenia
 • doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu procesów konsultacyjnych
 • doświadczenie w realizacji badań społecznych
 • umiejętność analizy dokumentów, danych, opracowań (w tym w języku angielskim)
 • duża swoboda w wystąpieniach publicznych
 • kompetencje komunikacyjne
 • znajomość angielskiego
 • mile widziane:
  • doświadczenie w pracy w jednostkach akademickich/badawczych – znajomość specyfiki uczelni wyższych
  • zainteresowanie architekturą, urbanistyką, przestrzenią – szczególnie o publicznym charakterze

Zadania i obowiązki na tym stanowisku:

 1. organizacja i koordynacja pracy zespołów użytkowników,
 2. badanie i określanie potrzeb użytkowników wobec nowych i modernizowanych obiektów, w powiązaniu z celami programu inwestycyjnego ,
 3. organizacja i koordynacja współpracy zespołów użytkowników z innymi jednostkami zaangażowanymi w realizację Programu,
 4. współpraca z instytucjami zewnętrznymi dotycząca badania potrzeb, projektowania, prototypowania oraz przygotowania specyfikacji dla celów Programu,
 5. budowanie i utrzymywanie systematycznych relacji z przedstawicielami społeczności akademickiej na rzecz sprawnej komunikacji w obszarze realizacji Programu
 6. wsparcie działań komunikacyjnych w obszarze informacji i promocji Programu wśród studentów, pracowników i podmiotów zewnętrznych
 7. wykonywanie innych zadań, niezbędnych do prawidłowej realizacji Programu;

Zainteresowanych prosimy o przesłanie c.v na adres mailowy a.goldys@uw.edu.pl do dnia 04 października 2019. Wybranych kandydatów zaprosimy na rozmowę.

 

 

 

 

 

 

 

 Na tej stronie wykorzystujemy cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o zmianę ustawień przeglądarki internetowej.  OK